The Five Principles our members to remember when training Martial Arts:
 1. Respect
 2. Honesty
 3. Humble
 4. Discipline
 5. Confidence
The Meaning of Five Principles:
 1. Respect: the polite attitude shown toward your parents, the elderly, your masters, instructors and friends.
 2. Honesty: telling the truth or able to be trusted and not likely to steal, cheat, or lie.
 3. Humble: not thinking of yourself as better than other people.
 4. Discipline: is the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules or standards.
 5. Confidence: means feeling sure of yourself and your abilities — not in an arrogant way, but in a realistic, secure way. Confidence is not about feeling superior to others. It is a quiet inner knowledge that you are capable.
Vovinam St Martin

Năm Nguyên Tắc võ sinh cần ghi nhớ khi luyện tập võ thuật:
 1. Tôn Trọng – Tôn sư Trọng đạo
 2. Thành Thật
 3. Khiêm Tốn
 4. Kỷ Luật
 5. Tự Tin
Ý nghĩa của Năm nguyên tắc này: 
 1. Tôn Trọng: là thái độ lễ phép, lòng kính nể được thể hiện ra khi đối xử với cha mẹ, người lớn tuổi, các võ sư, huấn luyện viên bạn bè và người thân của mình. Kính trọng đạo lý của môn phái võ thuật mình đang theo đuổi, học tập.
 2. Thành Thật: tính chất căn bản của con người, chỉ nói sự thật, lòng tin cậy tuyệt đối và không mang những tính xấu như ăn cắp, gian lận hoặc nói dối.
 3. Khiêm Tốn: không nên nghĩ mình giỏi hơn người khác. Luôn cố gắng học tập để đạt đến đĩnh cao võ thuật.
 4. Kỷ Luật: Kỷ luật là điều quan trọng cho người học võ, biết tự giác chấp hành những quy định chung của võ đường, cũng như các tổ chức xã hội trong mọi hoàn cảnh.
 5. Tự tin: tin tưởng vào kỷ thuật, khả năng của bản thân mình – không kiêu ngạo. Tự tin không có nghĩa là mình giỏi hay vượt trội hơn người khác. Tự tin là yếu tố cần thiết cho người luyện tập võ thuật vì người tự tin luôn tin tưởng vào kỷ năng riêng của bản thân mình mà không rung sợ, hèn nhát trước áp lực bên ngoài.
Vovinam St Martin