VOVINAM ANTHEM (“VOVINAM TÂM CA”)

Translation of lyrics: Vovinam, a martial arts discipline created by Vietnamese people. Vovinam is a way of life that fosters the courage and indomitable spirit of the Vietnamese people. Vovinam is where youth is tempered to be beneficial to society. Vovinam instills in the mind of youth: positive belief, compassion and noble cause…to enable one to enhance his/her nation and humanity. With the steel hand and compassion heart, a Vovinam disciple will fight for justice and heal the wounds of others; with the steel hand and compassionate heart, a Vovinam disciple will champion social progress and write a bright chapter of history…Vovinam, Vovinam – covering space passing time – Vovinam, Vovinam, Vovinam. Vovinam, môn phái võ đạo sáng tạo do người Việt Nam. Vovinam đây nguồn sống anh dũng, bất khuất của cháu con Lạc Hồng. Vovinam nơi rèn đúc thanh niên thành người hữu ích hiên ngang. Vovinam truyền vào tâm tư thanh niên: một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bão cao xa. Quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh Điểm tô non sông uy linh huy hoàng dưới ánh bình minh. Với bàn tay thép, với trái tim từ ái Người môn sinh Vovinam đấu tranh cho công bình bác ái Xoa dịu vết thương đau cho mọi người. Với bàn tay thép, với trái tim từ ái Người môn sinh Vovinam phát huy tinh hoa đời sống mới Tô đậm trang sử mới cho Việt Nam. Vovinam, Vovinam…trùm không gian, vượt thời gian Vovinam, Vovinam….Vovinam.

The Meaning of Vovinam Uniform

Thực Phẩm Dinh Dưởng, Thuốc Bổ Vitamin và Người Luyện Võ

Sự kiên trì luyện tập võ thuật giúp mình có kỷ năng cũng như một thể lực tốt nhưng muốn có sức khoẻ vẹn toàn thì chúng ta phải chú trọng đến chất lượng của thức ăn hàng ngày vì thức ăn cũng góp phần không nhỏ trong công việc bảo vệ sức khoẻ của mình. Có sức khoẻ, thể lực tốt, tinh thần minh mẩn, ý chí kiên cường sẽ giúp mình sống vui, sống khỏe.